Podpis elektroniczny jest przez nas używany na każdym kroku - o ile jest taka możliwość. Użytkownicy, którzy stoją po drugiej stronie kanału komunikacyjnego, często nie mają możliwości „dotknięcia” podpisu elektronicznego, co potęguje strach przed tzw. e-administracją.

Ale jak dotknąć czegoś, co jest rozwiązaniem cyfrowym - w mniemaniu użytkowników - czymś ulotnym, wirtualnym? Co mogłoby spowodować większe zaufanie do rozwiązania?

Nasze szkolenia dają taką możliwość. Mimo, iż unikamy słowa „zabawa”, to jednak zupełnie świadomie pozwalamy uczestnikom warsztatów eksperymentować, „bawić się” nowymi rozwiązaniami tak, aby już nie stanowiły dla nich zagadki. Warsztaty są serią ćwiczeń o różnej intensywności, prowadzonych przy stanowiskach z dostępem do komputera i do sieci internetowej.

Pozwalamy dotknąć cyfrowej rzeczywistości, a w międzyczasie dajemy solidną wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania podpisu elektronicznego, jak również spojrzenie ściśle matematyczne na elementy kryptografii zastosowane w podpisie. Tutaj najlepiej sprawdzają się krótkie wykłady z możliwością zadawania nurtujących pytań na bieżąco.

 

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu” - Marcel Proust

 

  dla początkujących użytkowników dla ekspertów
 prezentacje  

Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 • rozróżnić podstawowe formaty podpisu elektronicznego - w świetle polskiego prawa,
 • zweryfikować pismo podpisane podpisem elektronicznym,
 • udzielić informacji zwrotnej na pismo opatrzone podpisem zweryfikowanym negatywnie (studia przypadku).
 • udzielić odpowiedzi via ePUAP
 

Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 • rozróżnić podstawowe formaty podpisu elektronicznego - w świetle polskiego prawa,
 • instalować certyfikaty z karty oraz certyfikaty nadrzędne w systemie komputera (dot. systemu Windows),
 • zastosować podpis elektroniczny oraz profil zaufany na różnych platformach (ePUAP, CEIDG, PUE, praca.gov.pl).

 warsztaty

 

Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 • rozróżnić podstawowe formaty podpisu elektronicznego,
 • podpisać pismo certyfikatem kwalifikowanym,
 • zweryfikować pismo przychodzące opatrzone podpisem,
 • wysłać pismo pocztą jako załącznik,
 • wysłać pismo przez ePUAP.
 

Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 • używać różnych formatów podpisu,
 • biegle podpisywać stosując podpis równoległy i otaczany,
 • weryfikować podpisy – również od innych centrów certyfikacyjnych,
 • szyfrować dokumenty przy użyciu certyfikatu niekwalifikowanego.