Czym jest profil zaufany?

W dużym uproszczeniu - jest to bezpłatny odpowiednik podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel może zostać bezpłatnie uwierzytelniony i dzięki potwierdzonemu profilowi może załatwiać sprawy administracyjne z każdego miejsca, gdzie będzie dostęp do internetu. 

Coraz więcej portali państwowych umożliwia wykorzystanie profilu zaufanego. Tutaj jako pierwszą jest Platforma Usług Administracji Państwowej (ePUAP). Dzięki niej można wysłać pismo do urzędu, uzyskać zgodę, czy pozyskać informację. Kolejnymi są np. CEIDG, ZUS, Portal podatkowy czy portal usług elektronicznych Urzędów Pracy.

Zastosowanie profilu zaufanego jest bardzo szerokie. Wystarczy założyć konto na platformie ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Uwierzytelnienie profilu w jednym z punktów potwierdzających trwa dosłownie chwilę - wystarczy okazać ważny dowód osobisty lub paszport, a już można go używać. Zupełnie bezpłatnie.

Jako użytkownikom platform administracji państwowej, bardzo nam zależy aby pokazać, iż eAdministracja jest dla każdego obywatela.

Aby przekonać Państwa do używania tej funkcjonalności i oszczędzania własnego czasu jak i kosztów korespondencji papierowej, którą można zastąpić elektroniczną - zapraszamy do skorzystania z naszego autorskiego szkolenia.

 

  dla początkujących użytkowników profilu zaufanego i platformy ePUAP
 warsztat  

Uczestnik będzie potrafił m.in.:

  • założyć konto na platformie ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego,
  • podać różnice między profilem zaufanym i podpisem elektronicznym,
  • wyszukiwać sprawy oraz urzędy, do których zaistnieje potrzeba wysłania korespondencji elektronicznej,
  • udzielić informacji zwrotnej na otrzymane pismo,
  • zalogować się na Portal podatkowy, przy wykorzystaniu profilu zaufanego*.

 *przewidujemy, iż w trakcie warsztatów każdy z uczestników będzie miał możliwość uwierzytelnienia swojego profilu zaufanego w najbliższym punkcie potwierdzającym.

 

Zapraszamy na krótką podróż z Profilem Zaufanym: